Over de praktijk

Over de praktijk

De huisartsenpraktijk Schuurman en Teunissen staat voor het leveren van kwalitatief goede patiëntenzorg op een laagdrempelige en patiëntvriendelijke manier. De praktijk wil de patiënt graag een welkom gevoel in de praktijk geven waarbij men op een huiselijke en sociale manier behandeld wordt.

De praktijkmedewerkers zetten zich in voor de patiënt, niet alleen medisch inhoudelijk maar ook op sociaal vlak. U vindt dit terug in het aanbieden van extra mogelijkheden van onderzoek doen in de praktijk (zoals het aanbieden van 30 minuten bloeddrukmetingen, glucose metingen en CRP metingen), het openstaan voor andere manieren van communiceren ( e-consult) en het gebruik van een online platform waar patiënten gebruik van kunnen maken om recepten aan te vragen en afspraken in te plannen.

Alle zorg bereikbaar

Ook verhuren we een deel van de praktijk aan andere disciplines om de zorg binnen de regio bereikbaar te houden. Denk hierbij aan dermatologie, gynaecologie, diëtetiek en podotherapie. We zetten ons in voor het begeleiden, in beeld brengen en houden van de kwetsbare, vaak oudere populatie in de praktijk. Ook extra begeleiding voor de jeugdigen in de praktijk heeft een plek in ons zorgsysteem.

Opleidingspraktijk

Om deze visie en werkwijze ook voor toekomstige generaties te kunnen waarborgen zetten wij ons in als opleidingspraktijk. In samenwerking met het Radboud UMC worden in onze praktijk artsen opgeleid tot huisarts en studenten opgeleid tot basisarts. In samenwerking met andere opleidingsinstituten leiden we ook regelmatig niet alleen doktersassistenten op maar ook verpleegkundig specialisten en physician assistents.

Samenwerking met de apotheek, thuiszorg instanties en andere organisaties vanuit de wijk staat hierbij centraal en bij ons hoog in het vaandel. Dit kunnen we doen doordat we een enthousiast team van medewerkers om ons heen hebben die zich continue met de zorg rondom de patiënt en hun gezin bewegen. Als praktijk streven we naar een open en transparante samenwerking tussen professional en patiënt en tussen professionals onderling om zo te zorgen voor een optimale laagdrempelige en veilige zorgpraktijk.

Volg ons:

Instagram Facebook